Nižšie náklady - dlhšia životnosť

Aditivum do motorového oleja nákladných vozidiel Receptura 906 GDC

6x

receptúra 906 GDC: Aditivum pre predlženie životnosti motora a mnoho ďalších výhod...

Cena s DPH 60,68 €
Cena bez DPH 50,57 €
Stav skladu: skladom
Balenie:
Vytlačiť

Receptúra 906-GDC Mikrodifúzna koncentrovaná prísada do výkonových benzínových, diesel a turbomotorov, kamiónov, ťahačov a traktorov.

Jedinečné chemické vlastnosti tejto receptúry zaručujú chemickú väzbu mikroskopicky tenkého difúzneho filmu so všetkými mazanými kovovými plochami vo vnútri motora.

Poskytuje vedecky navrhnutú trvalú ochranu difúznym mazivom. Bishop’s OriginalTM reaguje iba s kovom aktivovaným pomocou difúzneho maziva, nespôsobuje zanášanie, nemení rozmery ani neovplyvňuje prietok oleja filtrami a kanálmi.

Vyrobená je na báze ťažkých ropných destilátov bez podielu cudzorodých prímesí ako: MoS2, PTFE a kovov.

Neobsahuje chlór ani síru. Jedinečný unikátny výrobok chránený obchodným tajomstvom od r. 1976, fungujúci na princípe permanentnej difúzie maziva do povrchu kovu. Testované motorovými skúšobňami, ktoré potvrdili v rámci dlhodobých testov výrobcom deklarované vlastnosti.

Firmou Karr V Motortechnik, Hemmingen, Nemecko bol vykonaný test motora VW Golf (1500 cc), ktorý preukázal zvýšenie výkonu o 3,2 Hp. Pri oficiálnom motorovom teste 6-valec Chevrolet Motor (nízkootáčkový) v stanici strojného skúšobníctva na University of Utah boli namerané tieto hodnoty: zvýšenie motorového výkonu o 15,6%, a zvýšenie dojazdu až o 11,7 km/l paliva.

Návod na použitie:

Vymeniť motorový olej a olejový filter. Zmiešať motorový olej s receptúrou 906-GDC v pomere 1:20 (5%-tná prísada).

Naštartovať motor a nechať krátko (cca 2min.) v chode, aby došlo k dôkladnému premiešaniu.

Pokiaľ bola nutná výmena oleja skôr ako po ubehnutí 4800 km, je nutné ošetrenie vykonať znovu.

Za normálnych podmienok prevádzky opakovať ošetrenie každých 150000 km ubehnutých v jednom roku, alebo vždy 1x v roku, pre docielenie trvalej ochrany motora.

Je dobré aby produkt bol v motore s motorovým olejom min. 5000 km z dôvodu dokonalého ošetrenia všetkých klzných plôch.

Upozornenie:  Produkt používajte až po zábehu motora!

Použitie tohto prípravku nevedie ku strate záruk poskytovaných výrobcami motorov.

Výhody:

Znižuje: trenie, zahrievanie olejovej náplne, opotrebovanie, spotrebu oleja vplyvom chemického dotesnenia, trecie straty v motore, energetickú náročnosť, prehrievanie pri voľnobehu, koróziu, spotrebu paliva, hlučnosť, emisie škodlivín, spotrebu paliva.

Zlepšuje: kompresiu, životnosť motora, celkový výkon a akceleráciu.

Chráni pred: rozkladom aditív, nebezpečím pri studených štartoch, pôsobením strižných síl v oleji, kyselinámi a suchými štartmi, prehriatím oleja v motore, zničením zariadenia v prípade straty oleja.

Miloslav Pohl

Použití přípravku BISHOP‘S ORIGINAL receptura 906 GDC v dieselovém motoru IVECO autobusech IRISBUS-Karosa

 

V roce 2006 jsme koupili ojetý autobus IRISBUS – Karosa LC 956 SPZ 5S3 16 06, který měl najeto cca 410.000 km. Protože jsme z provozních a servisních záznamů nemohli zjistit, kdy a jaký motorový olej byl použit a jaký byl na stávající motorovou náplň ujetý počet kilometrů, rozhodli jsme se motorový olej vyměnit za výrobcem doporučený polosyntetický olej značky TOTAL RUBIA TIR 8600 10W40, na který výrobce doporučuje výměnný interval až do 80.000 km. Pro ochranu před opotřebením motoru a ložisek na turbodmychadle jsme aplikovali do motorového oleje přípravek BISHOP´S ORIGINAL rec.906 GDC. Na doporučení dodavatele přípravku jsme provedli po dobu prvního měsíce kontrolu spotřeby paliva. Zjištění bylo velmi příznivé.

Oproti vykazované spotřebě na našem druhém autobusu stejného typu (RZ KLO 55 56), který jsme kupovali nový, a který měl přibližně stejný kilometrový proběh, byla spotřeba za sledované období o 1,26 litru nižší na 100 ujetých kilometrů.

Z důvodu ověření účinnosti přípravku a i z důvodů ekonomických jsme při nejbližší výměně motorového oleje (RUBIA TIR 8600 10W40) v našem autobusu IRISBUS – Karosa LC 954 RZ KLO 55 56 rovněž aplikovali přípravek BISHOP´S ORIGINAL rec.906 GDC ve stejném množství.

Řidič autobusu, který s ním od prvopočátku denně jezdí si již po cca 50 kilometrch všiml lepších vlastností při vytáčení motoru a snížení hlučnosti motoru.

Současně byla sledována spotřeba paliva. Již po přibližně 14 dnech jsme zjistili, že i na tomto autobuse se snížila spotřeba o 1,19 litru na 100 ujetých kilometrů.

Oba autobusy jezdí denně na stejné trase Kladno – Praha a zpět a denně ujedou cca 300 km.

Provoz autobusů vzhledem k zastávkám v Kladně a Praze lze považovat za provoz smíšený.

 

Pokud náš autobus IRISBUS – Karosa LC 956 při zájezdech jede větší část po dálničních komunikacích, naměřili úsporu ještě příznivější - 1,38 litru na 100 kilometrů.

 

Doporučujeme využití tohoto přípravku přepravcům jak z důvodů ekologických, tak zejména z důvodů snížení vstupních nákladů na provoz.

Věříme, že podle chování přípravků může dojít i k podstatnému snížení opotřebení ošetřených částí a uvažujeme při výměně převodových olejů o aplikaci do převodovek a rozvodovek přípravky rec.842 a rec.844.

 

POHL – Kladno spol.  s r.o.

Malá Strana 1019

273 09 Kladno - Švermov

tel.: 312 673 404

mobil: 602 389 199

 

Kladno, 8. ledna 2007

* sú označené povinné údaje

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.